Aalborg Biavlerforenings Skolebigård

Skolebigården er beliggende i den skønne Østerådalen Nord, med indkørsel fra Over Kæret 9 i Aalborg
Østerådalen er et bynært naturområde kun 3 km fra Aalborgs centrum.
Selve området Østerådal er over 100 ha med et rigt fugleliv med lavvandede søer og våde enge som ved højvande oversvømmes af Østeråen.

 

Hver tirsdag aften i sommerhalvåret  er der åbent hus fra kl 19.
Under kyndig vejledning vil skolebigården blive gennemgået og drøftet.
Ved gennemgangen vil der være rig lejlighed til at drøfte alle problemer vedrørende biavlen.
Efter gennemgangen bliver der serveret kaffe i huset og aktuelle bi-emner drøftes.

Alle interesserede er meget velkomne enhver tirsdag.