Besøg af Ivan Nielsen 2012

 12. juni 2012

VentendeBiavlere


KielerKasser

Ivan har dronninger og ungbier med til foreningens Kieler kasser.


GennemgangVedIvan

I skolebigården.