Bigårde på KLITGAARD AGRO A/S

KLITGAARD AGRO A/S består af flere store landbrug, drevet af Michael Bundgaard.

Hjemmeside: http://www.klitgaard-agro.dk/

Dyrket areal på gårdene er sammenlagt 1607 hektar, placeret på et område mellem Bolle enge og kysten.

Klitgaarden er hvor den sorte klump står på kortet.

Michael Bundgaard er hel klar over biernes værdi i bestøvningen af afgrøder. Han er derfor ved at gøre området mere attraktiv for bier med plantning af læbælter og striber tilsået med pollen / nektar frøblandinger. Det drejer sig om 4-5 hektar ved gårdene Klitgaard og Gettrup. Der er endvidere 8 hektar pil i nærheden af Ulsted.

Der er mange gode steder til placering af bigårde, alle med adgang til vand.

Klitgaard vil sørge for at slå græs jævnligt, så der er god adgang med bil til pladserne.

På sigt mulighed for opmagasinering af materiel på gården.

Klitgaard hjælper også gerne med udlægning af fliser som staderne kan stå på.

Der findes ikke skovmyrer på størsteparten af de mulige placeringer af bigårde.

Klitgaard kan evt. indrette fladvogne hvor staderne kan stå på og dermed flyttes rund. Gården hjælper med flytningen.

Der vil hvert år ca. være 200 hektar raps og 200 hektar hestebønner på gården areal.

Hvis det har interesse med en bigård på Klitgaard så kontakt Michael Bundgaard og få evt en rundvisning hvor forholdene kan ses.

Michael Bundgaard

tlf. 40 30 20 34

 

Tord Marius Lorentsen

 

 

Rørholtvej 76 – Ulsted
9370 Hals