November 2013
Orientering fra Aalborg Biavlerforening

Af Tina Buth Rasmusseen

Så er det tid til orientering fra Aalborg Biavlerforening. Sommeren er forbi, og det er tid til efterårets og vinterens aktiviteter. Det første arrangement har allerede fundet sted, idet vi har afholdt den årlige honningbedømmelse på Food College i Aalborg. Det var som sædvanlig en god aften med god mad fra skolens store køkken og hyggeligt samvær mellem de fremmødte medlemmer.

Resultatet af konkurrencen blev som følger: 1. Niels Ørnbøl 98,5 point, 2. Ebbe Pedersen 97,9 point, 3. Anders Bo Nielsen 97,1 point, 4. AlbertSchütze96,7 point, 5. Bente og Mikael Wolffbrandt 96,4 point.

Også i år kan vi glæde os over at nye biavler er med i toppen, dejligt at se.

De fem vindere deltager i konkurrencen med Arden og Østhimmerland B.F. i januar 2014, se nedenfor.

Husk vores hjemmeside: www.aalborgbiavl.dk hvor alle forhold om foreningens aktiviteter og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden. På hjemmesiden vil det også være muligt at optage indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen.

********************************************************************************

Program for vinteren 2013/2014
Interesserede fra andre foreninger er som altid meget velkomne til foredragene.

Torsdag den 9. januar afholdes den sædvanlige honningkonkurrence mellem vores forening og naboforeningerne i Arden, Østhimmerland og Vesthimmerland. Konkurrencen finder sted kl. 19.00 i den gamle byrådssal på Støvring Bibliotek, Hobrovej 90, Støvring. Der serveres kaffe og kage. Prisen vil være 40 kr. pr. person.


Tirsdag, den 21. januar kl. 19.00 i lokale 1 på Vejgård Bibliotek. Vil formandKnud Graaskov og sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen holde foredrag over emnet ”Hvad laver DBF's bestyrelse og sekretariat?” og ”Hvad får medlemmerne for kontingentet til DBF?”.
Der serveres kaffe og kage. Prisen vil være 40 kr. pr. person.

Tirsdag den 25. februar kl. 19.00 i lokale 1, på Vejgaard Bibliotek foredrag ved Dronningeavler Svend Sejer, Brabrand over emnet ”Dronningeavl”.
Pris inklusive kaffe og kage 40kr.

Torsdag den 13. marts kl. 19.00 i lokale 1, på Vejgaard Bibliotek vil Anders Globholde foredrag om emnet ”Honning”.
Prisen vil være den sædvanlige 40 kr. pr. person, inklusive kaffe og kage

Begynderkurset 2014 starter den 4. marts kl. 19.00 og afvikles med 4 teoriaftner på Vejgård Bibliotek, lokale 1. De efterfølgende teoriaftner afholdes den 11. og 18. marts samt den 25. marts. Den 1. april foregår undervisningen i skolebigården og den 8. april aflægges der besøg hos en materielforhandler.

Har du kendskab til personer, der eventuelt har lyst til at blive biavler, kan du henvise vedkommende til foreningens hjemmeside. Kurset forestås som sædvanligt af Keld Skygge Andersen. Seneste tilmelding er den 24. februar 2014 til instruktøren.

Kurset er gratis for medlemmer af Aalborg Biavlerforening, øvrige kan deltage for den beskedne pris af 400,- kr.

Tirsdag, den 22. april kl. 19.00 starter vi den nye sæson i skolebigården.