ORIENTERING FRA AALBORG BIAVLERFORENING

Denne orientering erstatter foreningens blad, som Jørgen Henriksen i adskillige år har lavet på glimrende vis. Bestyrelsen vil derfor gerne rette en varm tak til Jørgen for det store arbejde, det har været at lave bladet. Der skal også lyde en tak til Søren Eriksen for trykning af bladet.

ORIENTERING FRA AALBORG BIAVLERFORENING vil blive udsendt 3 gange om året, i april, august og november. Indholdet vil primært bestå af en omtale af kommende arrangementer, men der vil også i begrænset omfang være plads til bidrag fra medlemmerne i form af indlæg om biavl eller hvis et medlem ønsker at sælge materiel eller lignende.

Foreningen har fået ny hjemmeside, www.aalborgbiavl.dk , og her vil alle forhold om foreningens virke og kontaktoplysninger være opdateret hele tiden. På hjemmesiden vil det også være muligt at optage indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen.

PROGRAM FOR SOMMEREN 2011
Foreningens aktiviteter forgår på tirsdage kl. 19.

Tirsdag den 26. april starter den nye bisæson i Lundby Hedehus. Denne aften tager vi officielt hul på den nye sæson med en sang og et glas mjød. Tag familien med, og har du emner til nye biavlere, så er de også meget velkommen. Vejret afgør, om vi kan se til bierne. Som sædvanlig vil der være kaffe, og der kan købes øl og vand.

De efterfølgende tirsdage vil der være almindelig gennemgang af bifamilierne med fokus på dronefratagning og udvidelse af bifamilierne.

Tirsdag, den 7. juni får vi besøg af Ivan Nielsen. Ivan vil fortælle om sin biavl med hovedvægt på dronningeavl. Han vil have jomfrudronninger med til foreningens Kielerkasser, der pakkes denne aften. Foreningens medlemmer kan købe forudbestilte jomfrudronninger af Ivan denne aften.

Tirsdag den 26. juli vil der være en grundig gennemgang af varroabehandling med myresyre. Der kan købes myresyre til brug for medlemmernes egne bifamilier.

Tirsdag den 16. august vil der være rengøringsaften. Materiellet gennemgås og rengøres efter sommerens brug.

Tirsdag, den 23. august er der honningaften. Sommerens høst er i hus. Tag et glas honning med og vi vil snakke om sensorik og smag. Der vil være lejlighed til at smage andres honning og på den måde opleve mangfoldighederne ved vores honning. Bemærk at der ikke er tale om honningbedømmelse.

Tirsdag, den 6. september afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.