ORIENTERING FRA AALBORG BIAVLERFORENING

Hermed udsendes ORIENTERING FRA AALBORG BIAVLERFORENING. Sommeren er forbi, så nu er det tid til efterårets og vinterens aktiviteter. Det første arrangement har allerede fundet sted, idet vi har afholdt den årlige honningkonkurrence på Food College i Aalborg. Det var som sædvanligt en god aften med god mad fra skolens store køkken og hyggeligt samvær mellem de fremmødte medlemmer.

Resultatet af konkurrencen blev: 1. Leif Secher Nielsen, 98,2 point. 2. Tina Buth, 96,9 point. 3. Vagn Søgaard, 96,8 point. 4. Jonna Birk, 96,2 point. 5. Ebbe Pedersen, 95,2 point. De fem vindere deltager i konkurrencen med Arden og Østhimmerland B.F. i januar 2012, se nedenfor.

Husk vores hjemmeside, www.aalborgbiavl.dk , hvor alle forhold om foreningens aktiviteter og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden. På hjemmesiden vil det også være muligt at optage indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen.

PROGRAM FOR VINTEREN 2011/2012

Biavlere fra andre foreninger er meget velkommen til foredragene.

Tirsdag, den 3. januar afholdes den sædvanlige honningkonkurrence mellem vores forening og naboforeningerne i Østhimmerland og Arden. Konkurrencen finder sted i på Støvring Bibliotek, Hobrovej 90, Støvring. Der vil blive vist film, og der serveres kaffe og kage. Prisen vil være kr. 40 pr. person.

Tirsdag, den 17. januar kl. 19 på Vejgaard Bibliotek vil den nye direktør for Danmarks Biavlerforening, Steen Fogde holde foredrag. Foredraget vil bl.a. omhandle det strategiske arbejde, som bestyrelsen i Danmarks Biavlerforening har været igennem. Der serveres kaffe og kage. Prisen er kr. 40 pr. person.

Torsdag, den 23. februar kl. 19 på Vejgaard Bibliotek afholdes foredrag med John Svarre, som bl.a. er kendt fra filmen ”Biavl for begyndere”. Emnet vil være ”God honning giver point”. Prisen er også her kr. 40 pr. person.

Tirsdag, den 20. marts kl. 19 på Vejgaard Bibliotek afholdes foredrag med Axel Michelsen. Emnet vil bl.a. være biernes dans og om biernes mentale kort over de områder, som de fouragerer i. Der serveres kaffe og kage. Prisen er kr. 40 pr. person.

Begynderkurset 2012 starter den 6.marts kl. 19. Kurset afvikles med 4 teoriaftner på Vejgaard Bibliotek, 1 aften med besøg hos en materielforhandler og 1 aften i skolebigården. Har du kendskab til personer, der eventuelt har lyst til at blive biavler, kan du henvise vedkommende til foreningens hjemmeside, hvor kursusdagene er opdateret. Kurset forestås som sædvanlig af Kjeld Skygge Andersen. Seneste tilmelding er den 27. februar til instruktøren.

Tirsdag, den 24. april starter vi den nye sæson i skolebigården.